naglowek

III. Inne usługi:

 

1. Z zakresu prawa handlowego, w szczególności:
- wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem spółek prawa handlowego.


2. Przygotowanie, prowadzenie i nadzorowanie czynności związanych z funkcjonowaniem spółek osobowych i kapitałowych.


3. Przygotowywanie umów dotyczących obrotu gospodarczego, a także zabezpieczenia transakcji pod względem prawno-finansowym.


4. Przygotowanie opinii prawnych.


5. Bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych oraz udział w negocjacjach.


6. Reprezentowanie Klientów przed firmami ubezpieczeniowymi w szczególności w sprawach dotyczących szkód majątkowych (np. z wypadków drogowych, z katastrof, zawaleń budowli, z zagrożeń epidemiologicznych z awarii przemysłowych), osobowych, (np. zadośćuczynienia, renty uzupełniającej, zwrotu kosztów leczenia).


7. Występowanie przed organami KRUS i ZUS w sprawach objęcia ubezpieczeniem, rent i emerytur oraz w zakresie świadczeń przysługujących od ZUS i KRUS.

 

<= powrót

Bea